Sıradan bir insanın Allah'la doğrudan görüşebilme derecesine ulaşması mümkün müdür?

Soru 5: Resûl ya da Nebî dışında sıradan bir insanın direk olarak Allah'la görüşebilecek bir dereceye ulaşması mümkün müdür?.


Cevap 5: Resûller ve Nebiler dışında Allah'tan vahiy, haber ve hüküm alarak direk Allah'la mülakî olan (görüşen) hiç bir insan yoktur. Ancak salih kimselerin uyanıkken değil, rüyayı sadıka şeklinde görmeleri müstesnadır.Çünkü bu vahyin 46 çeşidinden biridir. Ve doğru feraset (sağduyu) da bundan hariçtir, çünkü bu da ilham çeşitlerinden biridir. Tıpkı Ömer (r.a.)'da olduğu gibi. Resûl ve enbiyalar dışında firaset (sağduyu) ve uyurken görülen rüyalar hüküm koyma hususunda esas olarak itibar edilmez ve onu tasdik etmek de gerekmez. Çünkü rüya ve ferasete, doğru-yalan birçok şey karışabilir. Bu rüya ve feraset hususuna ancak resûl ve enbiyalardan (s.a.v.) sadır olduğu zaman itibar edilir. Bu sebeple peygamber (s.a.v.) Ömer (r.a.)'dan bile gelse bu tür rüya ve feraset görüşlerine itibar etmemiş, meyletmemiş ancak kendisine vahiy geldikten sonra itibar etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: