Sığınmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 176) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 177)  Sığınmak (Bölümün numarası 1; Page No. 178) İkinci soru, 6799 numaralı fetvadan: Soru 2: Kadın kocasına karşı Allah'a sığınıyor veya tersi, bunun hükmü nedir?


Cevap 2: Kim Allah'a sığınırsa Allah'ı yüceltmek adına ona yardım vaciptir. Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai sahih isnadıyla İbn-i Ömer radiyallahu anhuma'dan tahric etmişlerdir. Rasulullah (s.a.v.) dedi ki Allah'ın adıyla isteyene verin. Allah'ın adıyla sığınma talep edeni kabul edin.Sizi çağırana icabet edin.Size iyilik yapanı ödüllendirin.Ödüllendirecek bir şey bulamazsanız,onu hakkıyla ödüllendirdiğinizi düşünene kadar ona dua edin. Bu durum başkasının yardımına sığınan kimseye vacip olan konularda olmamalıdır. Ama şayet sığınanın üzerine vacip olan bir şeyse, borç ödemek gibi, eş hakkı gibi, kısas gibi ve benzer konularda yardım etme vacip değildir. Üzerine düşen şeyi sığınanın yapması gerekir. Ancak alacaklısı hakkından ferağat etmesiyle bu gerekmez. Delilleri toplu değerlendirince böyle olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: