Sütten çocuğun hanımı

(Bölümün numarası 17; Page No. 345) (5364) Numaralı fetva: Soru 1: Sütten çocuğumun karısı benim için mahrem olur mu?


Cevap 1: Evet, o senin mahremindir. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kocaları, babaları, kocalarının babaları, ... dan başkasına zinetlerini göstermesinler. Yine sahih olan bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Süt emmek, doğumun haram kıldıklarını haram kılar. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: