Sünnetsiz birisinin imamlık yapması

(Bölümün numarası 5; Page No. 138) (6527) no'lu fetva: Soru: 27 yaşlarında bir amcam var. Henüz sünnet olmuş değil. Saf birisi olup temyiz kabiliyeti bulunmamaktadır. Şimdi benim onu sünnet yaptırmadan bırakmamın bana bir günahı var mı yoksa bu gerekli midir. Önce Allah'a sonra da sizin görüşünüze itibar ediyorum?


Cevap: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu konuda deriz ki:Mesele soru soranın dediği gibi o kişi saf birisi ise, Emr-i bi'l-Maruf ve Nehy-i ani'l-Münker heyeti başkanınının da zikrettiği üzere bu kişi deli olup namaz da kılmaz, oruç da tutmaz. Amcasının oğlunun, onu sünnet ettirmesi durumunda ikisi arasında oluşabilecek huzursuzluk sebebi ile onun sünnet ettirilmemesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Her halükarda amca oğluna da bir günahı yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah; peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: