Sünneti tatbik etmede zorluklar

(17549) Numaralı fetvanın ilk sorusu: (Bölümün numarası 2; Page No. 326) Soru 1: Hamdolsun biz Ehl-i sünnet gençleriyiz. Sünneti tatbik etmede babalarımızdan bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Gençlerin çoğu baba korkusundan sünnetin çoğunu yerine getiremiyorlar. Bu konuda yapılacak şey nedir?


1: Size sünnete tutunmak, faydalı ilimler öğrenmek ve Allah yolunda size gelen ezalara sabretmek düşer. Anne babalarınız ve onların dışındakileri sünnete çağırmalısınız. Belki Allah Te'âlâ anne babalarınızdan dileiğine hidayet eder. (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidâyete erdirmesi, senin için, en kıymetli dünya malı olan kırmızı develerden daha hayırlıdır.” Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: