Sünneti inkar eden ve bazı bid'atler işleyen kimsenin arkasında namaz kılmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 579)  Kehanet (3) (3261) no'lu fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 580) Soru: Biz, eûzü-besmele çekmeyen, istiftah duası (sübhaneke allahümme) okumayan,Resulullah (s.a.v.)'in sükut ettiği yerlerde susmayan bir şehirde yaşıyoruz. Çoğu sakallarını kesiyor özellikle de cuma hatipleri..Ve islama aykırı pek çok bidat işliyorlar. Ayrıca, kahinlik ve hatır için yanlış fetva verme gibi şeyler de yapıyorlar. Şunun bilinmesini istiyoruz, biz onlara namazla ilgili Resulullah (s.a.v.)'in sünnetini tebliğ ettik ancak onlar şiddetle reddettiler ve dediler ki: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter". Bu imamlar çocuklarının eğitimi hususunda Allah'a itaatı gözetmiyorlar, ancak rabbimin merhamet ettikleri müstesna ki onlar ne kadar azlar.. Bazılarının kızları tesettürsüz bir şekilde sokağa çıkıyor, yaptıklarının islama aykırı olduğunu hiç umursamadan.. Hatipler ise, cuma günleri yapılan, hutbeden önce hadis aktarma, cemaatle Kur'an okuma ve hatip mescide girmeden önce 3 defa ezan okuma gibi bidatlerden razılardır. Bu anlattıklarımız ülkemizde yaygın bir olgudur. Bunların hepsi de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sünnetine tutunan ve tutunmaya devam edecek olan sünni kardeşler yoluyla uyarıldılar.Bu anlattıklarımız, Hz. Peygamber (s.a.v.) sünnetine aykırı bulduğumuz bidatlerin çok az bir kısmı sadece..Soru: Müslümanın bu bid'at ehli imamların arkasında namaz kılması caiz midir? Sünneti inkar edenin arkasında namaz kılınır mı? Bu şahısların bir kısmı her namazdan sonra topluca ve yüksek sesle fatiha okuyor, yine her sabah ve akşam namazını müteakip topluca bir hizip okuyorlar. Toplantılarda, törenlerde, düğünlerde, mezarlıkta ve cenazede para karşılığı Kur'an okuyor, cenâzeyi zikirlerle teşyi' ediyorlar. Dinimizi delilleriyle öğrenebilmek için, sizden doyurucu ve net açıklamalar bekliyoruz.


Cevap: Öncelikle: Namazda veya namaz haricinde Kur'âna (istiaze çekerek) eûzü çekerek başlayan kişi doğru olanı yapıyor. Allah teala buyuruyor: Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın! (Bölümün numarası 1; Page No. 581) Fakat besmele gibi onu da gizliden okuması gerekir. Namazda Fatihadan önce gizlice besmele çeken de doğru olanı yapıyor. İftitah tekbiriyle kıraat arasında kısa bir boşluk bırakma ve bu arada sübhaneke okuma da doğrudur. Kıraatin bitimiyle rüku arasında kısa süreli durmak ta aynı şekilde doğrudur. Bunları söyleyen kişi isabetlidir ve iki ecir alır. Tersini söyleyen ise, eğer doğruyu bulmak için bir çaba içine girmiş, ancak bu yanlış sonuca ulaşmış ise, o da mazurdur ve bir ecir alır. Bu iki gruptan her birisi diğerinin arkasında namaz kılabilir. Bu konular çok geniş olup, tartışma ve münazaa doğru değildir. İkinci olarak: Sakal kesmek haramdır, zira Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) sakalı uzatıp bıyığı kısaltmayı emretmiştir. Ayrıca fıtrata da aykırıdır. Üçüncü olarak: Kahin, gaybı veya insanın içindekilerini bildiğini iddia eden kimsedir. Genellikle yıldızlara bakıp hadiseleri öğrenmeye çalışırlar veya cinni şeytanları gayptan bilgi çalmaları için kullanırlar. Kuma çizgiler çizen, kahve fincanına veya avuç ayasına bakan, gaybı bildiğini iddia ederek kitaptan rastgele bir yerler açan(tefeül çekme) kişiler de aynı durumdadır. Bütün bu kişiler, Allah'a mahsus bir sıfat olan gaybı bilme konusunda ona ortak olduklarını iddia ederek küfre düşmüşlerdir. Aynı zamanda şu ayeti de yalanlamış oluyorlar: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve şunu: O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, Şunu da: Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; (Bölümün numarası 1; Page No. 582) Kahine giden ve söylediklerini tasdik eden de kafir olur. Ebu Davud'un, Ebu Hureyre (radiyallahu anh)'dan rivayet ettiği hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: Kim bir kahine gider ve onu tasdik ederse, şüphesiz Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. (s.a.v.) Yine Sünen sahiplerinin ve Hakim'in rivayet ettiği Ebu Hureyre (radiyallahu anh) hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: Kim arraf (yitiği bulduğunu iddia eden) veya kahine gider ve söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. (s.a.v.) Arraf ve kahinleri ve onları tasdik edenleri tekfir eden hadisler pek çoktur. Bunların arkasında namaz kılmak caiz olmayıp, kılınan namazlar sahih olmaz. Bilerek bunların arkasında namaz kılanın ise istiğfar edip namazlarını iade etmesi gerekir. Dördüncü olarak: Aile reisinin, ailesini hayra, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak şeylere yönlendirmesi, onları islam adabıyla eğitmesi gerekir. Çünkü onlar onun raiyyesidir. Her çoban raiyyesinden (sürü, idaresi altındakiler) sorumludur. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu açıklamış ve demiştir ki: Her biriniz çobansınız ve raiyyenizden (idareniz altındakilerden) sorumlusunuz. (Bölümün numarası 1; Page No. 583) . Özellikle de imam-hatipler ve diğer alimlerin dikkat etmesi gerekir. Zira onlar toplumun önderi konumundadırlar. Kendileri ve aileleri hakkında ihmalkar davranmaları, başkalarını dinde ihmalkarlığa, dinin hudut ve adabını aşmaya cüretlendirir. Eşi, kızları ve kızkardeşleri açık bir şekilde sokağa çıkacak derecede ailesinin irşat ve eğitiminde gevşeklik gösteren birinin arkasında namaz kılmanın hükmü, sakalını kesen kişinin hükmü gibidir ki, en sahih görüşe göre caizdir. Beşinci olarak: Şu ayeti okumak: Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salât ederler. (Bölümün numarası 1; Page No. 584) hutbe sırasında konuşmayı yasaklayan hadisi okumak, hatip konuşurken onu dinlemeyi emretmek..cuma hutbesi başlamadan evel yapılan bu uygulamaların hepsi bidattir. Yine , hatip mescide gelmeden önce topluca Kur'an okumak, Cuma vaktinin girişiyle beraber okunan ezandan önce, dua ve zikirlerle birinci ve ikinci ezanı okumakta İslam ülkelerinde yaygın olarak yapılan ve çoğu alimin de ses çıkarmadığı bidatlerdir. Bütün bunlar dinde yenilik ve Allah'ın izin vermediği kurallar vazetmektir. Allah'tan afiyet diliyor, ehli sünnete bunun inkar ve izalesi hususunda yardım etmesini umuyoruz, ta ki müslümanlar Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve hulefa-yi raşidinin yoluna dönsünler. Bu bidatler ve dinde uydurulmuş diğer bidatlere karşı vermiş olduğunuz mücadeleden ötürü, Cenab-ı Allah'ın sizi mükafatlandırmasını, ayağınızı hak üzere sabit kılmasını, sünnete destek olma ve bidati ortadan kaldırma konusunda size yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. Şüphesiz o, dualara icabet eder. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: