Sözle yahut fiili olarak zorlama, küfrün ızharını caiz kılar mı?

(Bölümün numarası 2; Page No. 113)  Sözle yahut fiili olarak zorlama, küfrün ızharını caiz kılar mı? Sekizinci ve onikinci soru, (9272) no'lu fetvadan: Soru 8: Sözle yahut fiili olarak zorlama, küfrün ızharını caiz kılar mı?


Cevap 8: Eğer zorlama sabitse, zorlananın kalbi imanla dopdolu olduğu halde, küfrün ızharına ruhsat verilmiştir. Çünkü Allah Te'âlâ'nın şu ayeti umum ifade etmektedir: Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkara) zorlanan başka- fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır. Ayeti oku.


Tags: