Ruhu olmayan şeylerin resmini yapmak

(1726) no'lu fetva: Soru: Hac mevsiminin yaklaşması münasebetiyle görevlerini eda ettikleri her yerde namaz vakitlerinde saatlarına baktıklarında hatırlasınlar diye hacılara dağıtmak üzere saatların üzerine Kâbe-i Müşerrefe ve Mescid-i Nebevî'nin resimlerini baskı yapmayı düşünüyorum. Bunun üzerine muhterem Hocam sizden Kâbe-i Müşerrefe ve Mescid-i Nebevi'nin resimlerinin el ve duvar saatlerine baskısını yapmama izin için gerekli fetvanızı bekliyorum. Bu (talebimiz), (Bölümün numarası 1; Page No. 687) saatları ithal ederken gümrük görevlilerine takdim etmek içindir. Allah sizi dini yönden başımızdan eksik etmesin ve Allah sizi korusun.


Cevap: Ruhu olmayan dağlar, tarlalar, ağaçlar, denizler ve diğer cansız varlıkların resimlerini çekme hususunda esas olan caiz olmasıdır. Fakat bu bazan böyle olur bazan da yasak olmasını gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Kâbe-i Müşerrefe ve Mescid-i Nebevî' nin resimlerinin kol saatlarına ya da duvar saatlarına baskısını yapmak bu hususla ilgilidir. Çünkü Kâbe'nin örtüsünde Kur'an'dan ayetler yazılı aynı şekilde Mescid-i Nebevî'nin duvarlarında da Kur'an'dan ayetler ve Allah'ın isimleri vardır. Bu resimlerin baskısının kol saatlarına ya da duvar saatlarına yapılması durumunda ayetlerin fotoğraflarının da bu saatlara basılmasını gerektirir. Bu durumda (Kur'an ve Allah'ın isimlerine saygısızlık sayılabilecek yakışmayacak bir şekilde) saat kolunda iken eşiyle beraber olması , tuvalete girmesi ve saat yanında iken eliyle bazı çirkin işler yapması, cenabetlik durumu v.b. hallerde Kur'an ayetlerinin ve Allah'ın isimlerinin küçümsemeye (saygısızlığa) maruz kalması söz konusudur.Üzerinde, duvarlarında Kur'an ayetleri ve Allah'ın isimlerinin bulunduğu Mescid-i Nebevî'nin resiminin baskısı bulunan duvar saatlerine gelince; herhangi bir arıza anında tamir edilirken ya da bir evden bir eve taşınırken v.b. durumlarda biraz önce zikredilen saygısızlıklar gibi çeşitli şekillerde küçümsenmesi sözkonusu olabilir. (Bölümün numarası 1; Page No. 688) Anılan resimlerin, saatların üzerine baskılarının yapılması; dinde anlayış sahibi olmak ve okuyarak ibadet etmek, ibret ve öğüt almak için inen Kur'an'dan; mal kazanma ve çoğaltma, ticari kar elde etme kaygısına dönmek (sapmak) demektir. Bu durum; bazı kimseleri bunu örtü edinmeye, teberrük için ya da âfet, hırsızlık v.b. gibi korkulan çeşitli belalardan koruması için (duvarlarına) asmaya ve kollarında taşımaya sevkeder. Bunun üzerine Kâbe-i Müşerrefe ve Mescid-i Nebevî resimlerinin baskısını saatler üzerine yapmak mutlak olarak caiz değildir. Suudi Arabistan'a girmesi de engellenmelidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: