Rububiyyet, Uluhiyyet, İsim, Sıfat ve Zat tevhidinden maksat

Soru 1:Rububiyyet, Uluhiyyet, İsim, Sıfat ve Zat tevhidinden maksat nedir?


Cevap 1: Rububiyyet Tevhidi: Allah'ı, yaratma, rızık verme, can verme ve can alma v.b. fiillerinde birlemektir. Üluhiyyet tevhidi: Namaz, oruç, hac, zekat, adak, kurban v.b. tüm ibadetleri sadece Allah için yapmaktir. İsim ve sıfat tevhidi: Allah'ı, kendi zatını veya Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in onu vasfettiği gibi vasfetmektir. Ve yine onu, kendi zatını veya Rasulü sallallahu aleyhi vesellem'in onu, isimlendirdiği gibi, teşbih (yaratıklardan her hangi birine benzetme), temsil (Allah’ın sıfatlarını mahlûkatın sıfatlarına benzetme), tahrif ( bozma, değiştirme) ve ta'til'e ( Allahı bütün sıfatlardan azade etme) düşmeden isimlendirmektirBaşarı Allah'tandır! Salat u selam Peygamberimiz Muhammed ve âl ü ashabına olsun.


Tags: