Revatip sünnetlerin terk edilmesi

Revatip sünnetlerin terk edilmesi. (7404) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bazı müslümanların, namazda imam selam verince sünneti kılmadan ve istiğfar getirmeden, hemen camiden çıktıklarını görüyorum. Bunu terk etmelerinden dolayı muakabe olunurlar mı?


Cevap 1: Onu terk etmekten dolayı cezalandırılmazlar. Fakat onlar farz namazdan sonra emredilen sünnetleri terk etmiş olurlar ve onun sevabından mahrum olurlar. Fakat revatip sünnetleri evde kılarlarsa, bu daha faziletlidir. Onların, namazdan sonra yapılması istenen zikirleri yapmadan önce ayrılmaları gerekmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: