Resulullah (s.a.v. ) diğer insanlar gibi bir anne ve babadan yaratılmıştır

Birinci soru, (7325) no'lu fetvadan: Soru 1: Hz. Peygamberin Allah'ın (a.c.) nurundan yaratıldığı doğru mudur? Allah'ın kemal sıfatı yanında bu söz uygun mudur? Bu konuda, Kur'ân ve Sünnetten delilleriyle beraber fetva rica ediyoruz.


Cevap 1: Resulullahın (s.a.v.) Allah'ın nurundan yaratıldığı Kur'ânda veya Sünnete geçmemektedir. Delillerle ve algıyla sabit olan şey, Peygamberimizin diğer insanlar gibi bir anne babadan olduğudur. Nesebi de bilinmektedir. Bu da onun Allah'ın nurundan yaratılmış olduğu iddialarını yalanlamaktadır. Sonra bu durum Allah'ın kemal sıfatıyla da çelişmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: