Resulullah'ın (s.a.v.), Seyyide Aişe'nin İfk hadisesinden beri' olduğunu bilmesi

(Bölümün numarası 4; Page No. 263)  Nûr sûresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 264) (9811) no'lu fetvanın (C) fıkrasının birinci sorusu: Soru 1: Resulullah (s.a.v.), birilerinin dediği gibi vahyin nüzulünden önce Aişe'nin İfk hadisesinden beri' olduğunu biliyor muydu?


Cevap 1: Resulullah (s.a.v.), vahyin nüzulundan evvel Aişe'nin beri' olduğunu bilmiyordu. Şayet beraatini bilmiş olsaydı, kadın-erkek bütün sahabeler şaşkınlık içerisinde kalıp da onun durumunu sormazlardı.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: