Resûlullah (s.a.v.) ile sefere çıkmayıp geri kalan üç kişi

(5005) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Resûlullah (s.a.v.) ile sefere çıkmayıp geri kalan üç kişi kimlerdir?


Cevap 2: Onlar Ka'b b. Malik es-Sülemi, Meraratü b. Rabi' el-Âmiri ve Hilal b. Ümeyye el-Vakıfi'dir. Hepsi de (r.a.) Ensardandır. "geri bırakıldılar" sözüyle murad edilen, Tebük Gazvesi'nde geri kalmaları değildir. Ancak onlar münafıklar gibi yalan yere bahane ileri sürmemişler, geride bırakılıp tehir edilmişlerdir. En nihayetinde onlar hakkında Allah, şu ayette üzerlerine tevbesini indirmiştir: Ve (seferden) geri bırakılan üç kişinin de (tevbelerini kabul etti). Yeryüzü, genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan (O'nun azabından) yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönmeleri için Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. (Bölümün numarası 3; Page No. 403) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: