Resûlullah ile Hıristiyanlar arasında lanetleşme

(6238) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Resûlullah (s.a.v.) döneminde Hz. Peygamber ile Hıristiyanlar arasında meydana gelen ve şu ayette Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, çağıralım. ... zikri geçen lanetleşme yalnızca Hz. Peygamber'e (s.a.v.) mi mahsustur? Sadece ona mahsus değilse, yalnızca Hıristiyanlarla mı yapılır?


Cevap 4: Lanetleşme sadece Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve yalnızca Hıristiyanlarla yapılmaya mahsus değildir. Bilakis lanetleşme hükmü, hem Hz. Peygamber ve hem de ümmeti için, hem Hıristiyanlara karşı (Bölümün numarası 4; Page No. 204) hem de başkalarına karşı olmak üzere geneldir. Çünkü teşride asıl olan genel olmasıdır. Hz. Peygamber zamanında Necran Hıristiyanlarına karşı lanetleşme talebiyle ilgili olarak vaki olan şeyler, ayetin manasının uygulamalı bir parçası olup hükmün sadece bu parçaya hasredilmesi delaleti taşımamaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: