Resûlullah'ın (s.a.v.) mevlidinde kutlama yapmak

(2247) no'lu fetvanın birinci, ikinci ve üçüncü soruları: Soru 1: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mevlidinde bizim burda, Rebiulevvel ayında alimler Hz. Peygamber'in doğumu münasebetiyle onbir gün kutlama yapmaktadırlar. Müslümanları toplayıp Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumu dolayısıyla kutlama yapmaktadırlar. Bazı ilim adamları ise bu yapılanlarda hiçbir hayır bulunmadığını söylemektedirler. Bu sebeple size bunun hükmünü sormak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Soru 2: O ay içerisinde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mevlidi münasebetiyle yapılanlar hakkında..


Cevap 1 ve 2: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mevlidi için yapılan etkinlikler bidat fiillerdendir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir diğer rivayette de şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. (Bölümün numarası 3; Page No. 18) Böyle bir şeyi Hz. Peygamber yapmamıştır. Yapılmasını emretmemiştir. Böyle bir şey işleyeni görüp de sükut ettiği olmamıştır. Kendisinden sonraki halifeleri de böyle bir uygulamada bulunmamıştır. Ümmetin faziletli ilk üç neslindeki selefi de böyle bir şey yapmamışlardır. Mevlid kutlaması daha sonra bidat olarak ihdas edilmiştir. Saygıdeğer Şeyh Abdülaziz b. Abdullah b. Baz bu konuda uzunca bir cevap kaleme almıştır.


Tags: