Resûlüllah'a (s.a.v.) kadar senedi muttasıl olarak varan âlim var mıdır?

(Bölümün numarası 4; Page No. 371)  Senedin bugüne kadar kesintisiz olarak gelmesi. (8) Altıncı soru, (3816) no'lu fetvadan: Soru 6: Senedleriyle Resûlüllah'a (s.a.v.) ve imamların kitaplarına kadar ulaşan alimlerden kimse kaldı mı? Onlardan hadis ve ilim alabilmemiz için isimlerini ve adreslerini verebilir misiniz?


Cevap 6: Bazı âlimlerin yanında Sünnet Divanları'na ulaşan senedler vardır. Fakat senedin uzunluğu ve râvilerin çoğunun adalet ve zabıt yönünden bilinmediğinden dolayı, bunun bir kıymeti yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e ( s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: