Rehin olan bir gayri menkulda kişinin kendi payını vakfetmek için vaatte bulunmuştur ve daha sonra bu vadinden geri dönmek istiyor

(Bölümün numarası 16; Page No. 146) (2880) no'lu fetva: Soru: Oğlum Süleyman b. Abdülaziz el- Süleymi vefat etti. Arkasında dört çocuk ve bir anne bıraktı. Bu oğlum gayri menkul fonundan borç alıp bir ev aldı. Ben de diğer hisselerimden feragat edip bu evdeki payımı aldım. Daha sonra bu payımı ölen oğluma kurban kesmek için vaatte bulundum. Daha sonra bu ev, oğlum öldüğünden dolayı rehin alındı. Bundan dolayı vaadimin, bu evin ipoteği kaldırılıp ev satılığa çıkarılınca iptal olduğunu düşündüm. Bu durumda ben vakfettiğim şeyden vazgeçebilir miyim? Daha sonra ben evdeki payımda tasarrufta bulunabilir miyim? Bana bilgi veriniz, Allah sizin bilginizi artırsın.


Cevap : Eğer durum anlatıldığı gibi ise senin bu vakfın sahih değildir. Çünkü vakfedilen şey merhumdur. Yine senin bu vakfın geçerli değildir. Nitekim sen kendi hisseni vakfedeceğini söylemişsin... Dolayısı ile ipotek kaldıktan sonra kendi hisse ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmanda bir mahsur yoktur. (Bölümün numarası 16; Page No. 147) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: