Recep ve Şa'bân aylarında oruç tutmak

Recep ve Şa'bân aylarında oruç tutmak Üçüncü soru, (5169) no'lu fetvadan: Soru 3: İnsanların Recep ve Şa'bân ayı oruçlarına devam ettiklerini, hemen ardından Ramazan orucuna başladıklarını ve bu arada da iftar etmediklerini gördüm. Bu konuda bir hadis var mıdır?. Var ise hadisin metni nedir?.


Cevap 3- Allah resulü'nün (s.a.v.) Recep ve Şa'bân aylarının tamamını oruçlu geçirdiğine dair sahih bir rivayet yoktur. Bu olay, herhangi bir sahabe'den de nakledilmemiştir. Bunun da ötesinde, Hz. Peygamberin Ramazan ayı hariç herhangi bir ayın tamamını oruç tuttuğu sabit olmamıştır. Hz. Aişe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik.Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan dışında bir ayı kamilen oruçlu geçirdiğini görmedim, Şaban ayından daha fazla oruçlu geçirdiği bir ay da görmedim.(Ramazan hariç) Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir . İbn-i Abbas (r.anh) rivayet ettiği bir hadiste şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan haricinde bir ay aralıksız oruç hiç tutmamıştır. Bazen o kadar oruç tutardı ki, insan: Hayır, vallahi hiç iftar etmeyecek der, bazen de o kadar iftar ederdi ki,: Hayır, vallahi hiç oruç tutmayacak derdi. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Dolayısıyla, Recep veya Şa'bân aylarının tamamını nafile niyetiyle oruç tutmak, Allah resulü'nün oruç tutma usulüne ve sünnetine aykırı bir hareket olduğu için bidat sayılmıştır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: