Recep ayının belirli günlerinde oruç tutmanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 506) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 507)  Oruç bid’atları. (Bölümün numarası 2; Page No. 508)  Recep ayından belirli günlerde oruç tutmanın hükmü (2608) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Burada Recep ayında nafile oruçlar tutulmaktadır. Bu orucu Recep ayının başında mı, ortasında mı, sonunda mı tutması gerekir.


Cevap 1: Nesai ve Ebu Davud'un isnadıyla zikrettikleri, İbn Huzeyme'nin Usame hadisinden sahih saydığı şu hadisin dışında, Recep ayının faziletine dair özel bir hadis gelmemiştir. dedi ki: dedim Ya rasulallah, Şabanda tuttuğun kadar hiç bir ayda oruç tuttuğunu görmedim. Efendimiz buyurdu ki: Bu ay Receple Ramazan arasında insanların gafil olduğu bir aydır.Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rab­bi­ne bu ayda yükseltilir. Ben oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim. Her aydan 3 gün oruç tutmaya teşvik eden genel hadisler gelmiştir. (Bölümün numarası 2; Page No. 509)  Eyyam-ı bîd denilen her ayın 13-14-15'inde oruç tutma teşvik edilmiştir. Haram aylarda, pazartesi ve perşembe günleri otuç tutmaya teşvik edilmiştir. Recep ayı da bu genel ifadelere girmektedir. Eğer Recep ayında oruç tutmayı istiyorsan, ya Eyyam-ı bîd günlerinde, ya Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç tut. Ancak bu iş geniştir. Recep ayına dair özel bir oruca dair dinen bir aslını bilmiyoruz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: