Rasulullaha (s.a.v.) sihir yapıldığına dair

(Bölümün numarası 1; Page No. 569) İkinci soru, (4015) no'lu fetvadan: Soru 2: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e büyü yapıldı mı, ve ona tesir etti mi?


Cevap 2: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir insandır, her beşer gibi o da acılar çeker, hastalanır, insanların zulmüne, haksızlıklarına maruz kalır, bu ve benzeri, risalet göreviyle alakalı olmayan dünyevi meseleler her insan gibi onu da etkiler. . Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hastalanması veya büyülenmesi, örneğin; sihir yüzünden, bazı şeyleri yapmadığı halde yapmış sanması, hanımlarıyla birlikte olmadığı halde olduğunu sanması, birlikte olmaya muktedir iken, hanımlarından birine uğrayınca iktidarını yitirmesi vs.. bunlar imkansız değildir. Fakat hastalık veya büyü bu noktada kalır, onun vahyi Cenab-ı Allah'tan alması ve bize ulaştırması noktasında bunların hiçbir tesiri olmaz. Hz. Peygamberin vahyi alma, onu insanlara tebliğ etme vesair dini işlerde hata yapmayacağına, kitap, sünnet ve selefin icmaı delalet eder. Sihir de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in başına gelmiş bir tür hastalıktır. Hz. Aişe (radiyallahu anha) rivayet ediyor: Rasulullah (s.a.v.)'i Beni Zurayk kabilesinden Lebid b. A'sam adında biri büyüledi. Öyle ki; Rasulullah (s.a.v.) yapmadığı şeyleri yaptığını sanıyordu. Ta ki bir gün -veya gece- Rasulullah (s.a.v.) dua etti, etti, etti.. sonra bana şöyle dedi: Aişe! (Bölümün numarası 1; Page No. 570) Cenab-ı Allah'ın kendisine danıştığım konuda bana icabet ettiğini hissettim. İki adam geldi, biri baş ucuma, diğeri ayak dibime oturdu. Biri diğerine (baş ucumdaki ayak ucumdakine, veya tersi) dedi ki: Adamın hastalığı nedir? Diğeri cevapladı: Sihir yapılmış. - Kim yapmış? - Lebid b. Asam - Neyle yapmış? - Tarak ve saçlar bir erkek hurma içinde. - Nerede? - Zî-Ervan kuyusunda. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir kaç arkadaşıyla oraya gitti. . . . Daha sonra (gidip geldikten sonra) efendimiz Hz. Aişeye dedi ki: . Kuyunun suyu, içinde kına bekletilmiş suya, etrafındaki hurmaların ucu ise şeytanların başına benziyordu. Hz. Aişe sordu: "Ya Rasulallah onu yakmadın mı?" Hayır dedi efendimiz, beni Allah iyileştirdi, onunla insanlara zarar vermek istemiyorum. Daha sonra kuyunun kapatılmasını emretti. . (Buhari ve Müslim) Büyünün vukuunu inkar eden, hiçbir aslı esası olmayan şüphe ve kuruntularına yapışarak, delillere, sahabe ve selefin icmaına muhalefet etmiş olur. Bu konuyu Allame İbn Kayyim Zâdü'l-Mead kitabında, Hafız İbn-i Hacer de Fethü'l- Bari kitabında uzun uzadıya açıklamıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: