Ramazandan sonra şevval ayında altı gün oruç tutulması

( 4763) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Ramazandan sonra tutulan altı günlük şevval orucu hakkındaki görüşünüz nedir?. Malik'in Muvatta'sında şöyle deniyor: İmam Malik Ramazandan sonra tutulan altı gün orucu hakkında şöyle demiştir. Bu günlerde ilim ve fıkıh ehli kimse oruç tutulduğunu söylememişlerdir. Seleften bana bu konuda bir şey gelmedi. Bilakis ilim ehli bunu kerih görmüşlerdir. Bunun bidat olmasından korkmuşlardır. Aynı şekilde ramazandan olmayan şeyin ona bitiştirilmesi de kerih görülmüştür. (Bölümün numarası 10; Page No. 390)  Bu ifadeler Muvatta, C.1, No.228'de yer almaktadır


Cevap 3: Ebu Eyyup' den (r.a.) Peygamber efendimizin (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur: Kim ramazan orucunu tutar, sonra da bunun arkasından şevval'dan altı gün oruç tutarsa, bu, yıl boyu tutulan oruç gibidir. Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizî rivayet etmişlerdir. Bu hadis sahihtir ve Şevval'den altın gün oruç tutmanın sünnet olduğuna delildir. İmam Şafi, Ahmed ve alim imamlardan bir grup bu hadisle amel etmiştir. Bu hadisi bazı alimlerin kendisini, bilimeyen birinin onu ramazandan farz bir oruç sayacağı endişesi ve kendisine ilim ehlinden kimsenin bu orucu tuttuğuna dair bilgi gelmemesinden dolayı,şevval orucunun kerahetine dair delil olarak görmeleri sahih değildir. Bu Sahih sünneti ortadan kaldıramaz. Bu bilmeyen için sünnet olduğuna delildir. Bu ancak bir zandır. (Bölümün numarası 10; Page No. 391) Başarı Allah'tandır! Allah Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: