Ramazan seherlerinde Kur'ân-ı Kerîm okumanın hükmü

(Bölümün numarası 3; Page No. 116) (20853) Numaralı fetva: Soru : Ben Kur'ân-ı Kerim okuyucusuyum, ramazan gecelerini ve seher vaktini böyle geçiriyorum, bir gecede kazanılan paranın değeri 20 Mısır Cüneyh'ini geçmez. Bazı arkadaşlarım bu şekilde Kur'an okuman ve para alman haramdır dediler. Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu sözüyle delil getirdiler: Kur'ân’ı okuyun, Onunla çoğaltmayın (mal ve şöhret) ve onunla yemeyin. - Dinin bu konuda ki hükmü nedir?- Bu hadis sahih mi, yoksa sahih değil midir?- Okuyan kişi üçret şart koşarsa bunun hükmü nedir?- Bu şekilde ramazan seherlerinde Kur'ân-ı Kerîm'i okumanın hükmü nedir? Okuyan kişi üzerinde bundan dolayı günah var mıdır?


Cevap : Bu yaptığın işlem caiz değildir. Çünkü bu sonradan çıkan bir bid'attir. Bir de bu uygulamada günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşma vardır, ayrıca ücretle ölülerin ruhlarına Kur'ân okuman ve sonradan çıkan törenlerde Kur'ân okuman haramdır, (Bölümün numarası 3; Page No. 117) Zikredilen hadise gelince, Allame Hafız (el-Feth) isimli kitabında şöyle dedi: Ahmed b.Hambel ve Ebu Ya'la bu hadisi rivayet etti, bu hadisin senedi kuvvetlidir. Sana düşen bu yaptığından ameli terk etmen ve yüce Allah'a tövbe etmendir. Meşru daire ölçüsünde yüce Allah'a Kur'an tilavetiyle yaklaşmandır. Kim Allah için bir şey bırakırsa, Allah onun yerine daha iyisini verir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: