Rahmet- kelimesindeki " te " harfinin açık halde yazılması

(4161) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kur'ân-ı Kerim'in hepsini okudum, şu ayette Allah'ın rahmeti çok yakındır. (rahmet) kelimesindeki te- harfi sakin ve müenneslik (te)'si olmasına rağmen açık yazılmıştır. Bu konudaki hüküm nedir?.


Cevap 3: Bahsedildiği şekilde yazılması Osman hattına tabii olarak yazılması sebebiyledir. Te- ye gelince sakin değil bilakis açık te-dir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: