Rahmân, Rahîm ve Cabbâr diye isim vermek

(16050) Numaralı fetva: Soru: Başlarında "el" takısı olmaksızın Allah'ın kullarından birini (Rahmân, Rahîm ve Cabbâr) diye çağırmamız caiz midir?


Cevap: (Sadece Allah'a mahsus olmayan) Allah'ın isimlerine uygun isimleri insanlar için kullanmak caizdir. Mesela "el-Melik" gibi. Kur'ân'da: kral dedi ki: "Onu bana getirin!" Mesela "Alîm ve Hâlim" gibi. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur ki: : İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. ve Allah sübhanehu Te'âlâ şöyle buyurmuştur: ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Mesela "Raûf ve Rahîm" gibi. Allah Te'âlâ Nebisini (s.a.v.) şöyle vasıflandırdı: müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. (Bölümün numarası 2; Page No. 341) Ki yaratanın isimleri ile yaratılanların isimleri arasında fark vardır. Allah Te'âlâ'ya zatında, sıfatlarında ve isimlerinde hiçbir şey benzemez. Allah Te'âlâ buyurmuştur ki: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: