Rafızi İmamiyenin Avâm Tabakasının Hükmü ve Onların Herhangi Bir Fırkası ile Onlara Tabii Olanlar Arasındaki Fark

İkinci soru, (9247) no'lu fetvadan: Soru 2: Rafizilerin İmamiyye İsna Aşeriye fırkasının hükmü nedir?. İslam dışı fırkalardan birisinin ilim adamları ile o fırkaya tabii olan avâm halk arasında fısk ya da tekfir yönüyle herhangi bir fark var mıdır?.


Cevap 2: Halktan kimseler kafir ve sapık imamlarının yanında yer alır düşmanlık yaparak ve haddi aşarak ileri gelenlerine ve büyüklerine yardım ederlerse fasıklık ve küfür yönüyle onların liderlerinin hükmüyle hükmolunurlar. Allah teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. ayetinden... Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar, derler.(67)Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden kov. ayeti oku.Ayrıca, Bakara suresinin 165, 166 ve 167. ayetlerini, Araf Suresinin 37, 38 ve 39. ayetlerini, İbrahim Suresinin 21 ve 22. ayetlerini, Furkan Suresinin 28 ve 29. ayetlerini, Kasas Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerini, Sebe Suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerini, Saffât Suresinin 20. ayetinden 36. ayetine kadar, Gafir Suresinin 47. ayetinden 50. ayetine kadar okuyunuz. Bunun dışında kitap ve sünnetten delil çoktur. Çünkü Peygamber (s.a.v.) müşriklerin liderleriyle de müşriklerle de savaştı. Aynı şekilde sahabesi de liderlerle halk arasında bir ayırım yapmadılar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: