Rükun ve vaciplere nisbetle nafile, farz gibidir

(Bölümün numarası 7; Page No. 234)  Rükun ve vaciplere göre nafile, farz gibidir. (11284) no'lu fetva: Soru: Nafile namazlarda kamet getirilmez mi? Onda tahiyyât okunur mu, okunmaz mı? Sabah namazının sünneti diğer nafileler gibi midir?.


Cevap: Nafile namazlar için kamet meşru kılınmamış, ancak sadece beş vakit farzlar için meşru kılınmıştır. Tahiyyâta gelince, bütün farz ve nafile namazlarda vaciptir. Sabah namazının sünneti diğer revatip sünnetler gibidir, ancak Hz. Peygamber onun üzerinde daha çok durmuştur. Zira Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Peygamber'in (s.a.v.) sabah namazının iki rekatı gibi başka hiç bir nafile namaza devam ettiği olmamıştır. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: