Pozitif kanunlar (Hukuk) okumak, Yargıçlık ve Avukatlık yapmak

(3712) no'lu fetva: Soru: Ben şu an Hukuk fakültesi ikinci sınıfta okuyorum. Yani fakültede iki yılımı bitirdim ve şunu öğrenmek istiyorum: Fakülte'de okumayı bırakayım mı? Çünkü Hukuk fakültesi, Allah'ın kanunlarına değil, yerel kanunlara tabidir. Benim, geçici vekil olarak yani yerel kanunlar tarafından soruşturma görevinde çalışmam caiz midir? Bayanların bu fakültede eğitim görmeleri haram mıdır? Geçimini temin etme adına avukatlık mesleğiyle uğraşmak haram mıdır?


Cevap 1: Öncelikle Pozitif (yerel) kanunları okumak isteyen kişi şayet; hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edecek düşünce ve ilim kuvvetine, doğru yoldan sapmaktan ve batıl düşüncelere kapılmaktan koruyacak İslam'i bağlılığa sahip ise ve (Bölümün numarası 1; Page No. 794)  bu eğitimdeki maksadı, islam kanunları ile pozitif kanunları birbirleriyle karşılaştırmak, İslam kanunlarını diğer kanunlardan ayıran özellikleri beyan etmek, İslam kanunlarının, insanların din ve dünya işlerinde muvaffak olmaları için ihtiyaç duydukları her şeyi kapsadığını ve yeterli olduğunu açıklamak, hak olanı orataya koymak ve batıl olanı da yok etmek, pozitif kanunların kendisini büyülediği ve bu kanunların insan ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya uygun ve yeterli olduğunu düşünen insanlara cevap vermek ise, o bölümde öğrenim görmek caizdir. Eğer gayesi bunun dışında bir şeyse caiz değildir. Dolayısıyla kişi, Allah'ın kitabı Kur'an ve Allah resulü'nün sahih sünnetinde yer alan İslam'i kanunları, bu ümmetin selef alimlerinin eğitim ve hüküm çıkarma yöntemlerini kullanarak okumak ve bununla yetinmek mecburiyetindedir.İkinci olarak: Avukatlık ve yargıçlık mesleğinde çalışmaktaki gaye, hak olanı orataya koymak, dinen asılsız/batıl olanı ortadan kaldırmak, hakları hak sahibine geri vermek ve mazlum olan kimseye yardım etmek ise bu caizdir. Çünkü bunda, iyilik ve takva üzerine yardımlaşma vardır. Gayesi bu değilse caiz değildir. Çünkü bunda da kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşma vardır. Allah teala şöyle buyurmuştur: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: