Pozitif kanunlar bölümünde öğrenim görmek ve avukatlık yapmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 792) Birinci ve ikinci soru (3532) no'lu fetvadan: Soru 1: Bazı konular bizleri meşgul ediyor. Bunlardan biriside hukuk fakültelerinde hukuk bölümünü okumaktır. Kardeşlerimiz bu konu ile ilgili farklı düşünceler ve uyuşmaz fikirler içerisindedirler. Cenabı Allah'tan bu konuyla ilgili bizi aydınlatma mevzusunda sizi muvaffak kılmasını niyaz ediyorum. Cevabını istediğimiz konular: 1- Pozitif kanunları okumanın hükmü nedir?. 2- Avukatlık (Yargı) vazifesinde çalışmanın hükmü nedir?.


Cevap 1: Pozitif kanunları okumak isteyen kişi, hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edecek düşünce ve ilim kuvvetine, doğru yoldan sapmaktan ve batıl düşüncelere kapılmaktan koruyacak İslam'i bağlılığa sahipse ve bu eğitimdeki maksadı, islam kanunları ile pozitif kanunları birbirleriyle karşılaştırmak, İslam kanunlarını diğer kanunlardan ayıran özellikleri beyan etmek, İslam kanunlarının, insanların din ve dünya işlerinde muvaffak olmaları için ihtiyaç duydukları her şeyi kapsadığını ve yeterli olduğunu açıklamak, hak olanı orataya koymak ve batıl olanı da yok etmek, pozitif kanunların kendisini büyülediği ve bu kanunların insan ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya uygun ve yeterli olduğunu düşünen insanlara cevap vermek ise, o bölümde öğrenim görmesi caizdir. Eğer gayesi bunun dışında bir şey ise caiz değildir. Dolayısıyla kişi, Allah'ın kitabı Kur'an ve Allah resulü'nün sahih sünnetinde yer alan İslam'i Kanunları, bu ümmetin selef alimlerinin eğitim ve hüküm çıkarma yöntemlerini kullanarak okumak ve bununla yetinmek mecburiyetindedir. (Bölümün numarası 1; Page No. 793) İkinci olarak: Avukatlık ve yargıçlık mesleğinde çalışmaktaki gayesi, hak olanı orataya koymak, dinen asılsız/batıl olanı ortadan kaldırmak, hakları hak sahibine geri vermek ve mazlum olan kimseye yardım etmek ise bu caizdir. Çünkü bunda, iyilik ve takva üzerine yardımlaşma vardır. Gayesi bu değilse caiz değildir. Çünkü bunda da kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşma vardır. Allah teala şöyle buyurmuştur: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: