Pis suyun; elbise, beden veya yere bulaşması durumu

(3022) no'lu fetva: Soru: Size şunu arzetmek istiryoruz: Bir firma; dağlık bir bölgeye toplu konutlar yapmak için anlaşma yaptı. Bu anmlaşma su kanallarının bakımı için bir istasyon kurulmasını da kapsamaktadır. Böylece bu kanaldaki suların, mikroplardan arındırılıp temizlenmesinden sonra ziraatı sulamada kullanma imkanı elde edilmiş olacaktır. O bölge sakinlerinin elbiselerine, sulama esnasında yağmur veya bu suların damlalarının bulaşması ihtimalinden dolayı size; bu suların temizliği veya bunlardan üzerine bulaşmış olan elbiseler ile namaz kılmanın ne kadar imkan dahilinde olduğunu sormak zorunda kaldık. Lütfen selamlarımızı kabul buyurun.


Cevap Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm O'nun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra deriz ki: (Bölümün numarası 5; Page No. 98) Pis su çok olup pis olma vasıfları olan kokusu, tadı ve rengi zail olmuşsa bu durumda o temiz olmuştur. Dolayısıyla elbise, beden veya mekandan bulaştığı yerler pis olmaz. Necaset vasıfları zail olmamış ve hala devam ediyorsa bu durumda necasetin bulaşmış olduğu elbise, beden ya da mekan pis olmuştur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: