Pişmanlıktan kurtulmak ve kocaya itaatin zorunluluğu

Geçmişten dolayı pişmanlık duymama (6574) no'lu fevanın dördüncü sorusu: Soru 4: Arkadaşlarımın okuldan mezun olduklarını gördüğümde beni pişman olmaktan koruyacak sığınak ne olabilir. Bilmenizi isterim ki çevremdeki herkes babam, annem, kardeşlerim ve eşim işi bana bıraktılar. Çünkü onlar, yapılan işlerin sonucunda kendilerini sorumlu tutmamdan ve yaşamış olduğum psikolojik sorunlar sebebiyle endişe ediyorlar. Bu da benim psikolojimi iyice bozmakta ve bundan dolayı da ileride evlilik hayatını devam ettirememekten ve evden kaçmaktan endişe ediyorum? (Bölümün numarası 3; Page No. 532) Evlilik hayatıma gelince; eşime ve evime karşı takınmam gereken tavır ve eşler arası ilişki ve haklarda helal ve haram olan şeyler nelerdir. Zira bu durumlar birçok kişiye karışık gelmekte ve insanlar bilgisizce şuna helal, buna haram diyorlar. Kardeşlerim dini hassasiyetleri olan kimselerdir. Fakat ben bu konular hakkında onlara bir şey sormaya çekiniyorum. Eğitim konusunda kesin olarak bir karar veremediğim için sizden beni, hata ve masiyetten koruyacak şekilde bir cevapla yardımcı olmanızı rica ediyorum. Allah sizi her türlü hayırla mükafatlandıracaktır inşaallah. Eğer mümkünse islami yolla psikolojik hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olacak veya islami bir aile kurma ve islami bir toplum inşa etme hususunda yardımlaşma, dayanışma, namaz ve oruca devamlılık gösterme, her an ve ihtiyaç durumunda nefsi kontrol altında tutabilmeye yönelik kitaplar göndermenizi rica ediyorum. Allah'a hamdolsun, ben edepli ve dindar birisiyim. Hoşgörünüze sığınarak sizden yardım istiyorum. Bu hoşgörünüz sebebiyle inşaallah Allah nezdinde her türlü hayra nail olursunuz.?


Cevap 4: Öncelikle: Hayır zannederek bir işe yöneldiğinde ve durum da zannının hilafına çıkması durumunda müslümanın görevi ümitsizliğe kapılmaması ve elinden kaçırdığı şeye üzülmemesi, aksine bundan dolayı Allah'a hamdedip işi, yaptığını bir hikmet ve maslahata göre düzenleyen Allah Te'âlâ'ya havale etmesidir. Çünkü O, imtihan etmek ve denemek için bazen ortaya çıkarır bazen de gizler. Nitekim şöyle buyurur: Sabredenleri müjdele!(155)O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler.(156)İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. (Bölümün numarası 3; Page No. 533) İkinci olarak: Bu hususta eşinle istişare etmeli, ona karşı iyi davranmalı ve senin emsalin gibi olan hanımların, kocalarına karşı davranışları gibi davranış sergilemelisin. Allah Te'âlâ buyurur ki: Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. İmkanın ölçüsünde onunla iyilik ve takva üzere yardımlaşmalısın. Bu hususta sahabe hanımlarının hayatı ve onların eşlerine yönelik hizmetleri ile alakalı eserler okuman güzel olur ve inşaallah bunlardan istifade edersin.Üçüncü olarak: Allah'ın Azze ve Celle'nin Kitabı ve Resulünün (s.a.v.) Sünnetine yapışmalı ve Kur'ân-ı Kerim-i düşünüp ilim ve amel etmek için okuyarak onunla devamlı bir bağ kurmalısın. Zira garanti ve güven sadece ondadır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.(123)Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.(124)O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der.(125)(Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!(126)Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin âyetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Yine buyurur ki: Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir Allah Te'âlâ şöyle buyurur: (Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Bölümün numarası 3; Page No. 534) Dördüncü olarak: Madem baban, annen, eşin ve kardeşlerin meselenin sonucunu sana bırakmışlar, biz de bu durumda senin, işi Allah'a havale edip en uygun olana sadrını açıncaya kadar ondan yardım ve muvaffakiyyet istemeni tavsiye ederiz. Sonra da gönlünün okumak veya okumamak şeklindeki eğilimine göre hareket edersin.Beşinci olarak: Allah Te'âlâ'nın Kitabı ve Resulünün sünnetinin yardımının ardından şu kitapları okumanı tavsiye ederiz: Allame İbnu'l-Cevzi'nin Keşfü Telbisi İblis, Allame Sıddık b. Hasan'ın Hüsnü'l-Usve fi Ahkami'n-Nisve, Allame Seyyid Muhammed Reşid Rıza'nın Nida ila'l-Cinsi'l-Latif, Allame İbnu'l-Kayyım'ın el-Cevabu'l-Kafi limen See'le ani'd-Devai'ş-Şafi ve benzeri eserlerdir. Bu kitaplar özellikle senin durmunda olanlar için çok faydalı eserlerdir.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: