Peygamberler ve salih insanlar ile tevessül etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 523) Birinci soru (9016) no'lu fetvadan: Soru 1: Namaz, Oruç ve Hac gibi ibadetleri ifa eden ve her türlü hayırlı işleri yapan ancak, bununla beraber peygamberler ve salih kimseler ile tevessül eden bazı insanların varlığını göz önünde bulundurarak mümin ile müşrik arasındaki farkı açıklamanızı istiyorum. Bir de bu insanların yaptıkları böylesi bir tevessül caiz midir?


Cevap 1: Bir Müslüman, kendisini dinden çıkaracak bir amel olan hastalara şifa vermek, bol rızık sahibi olmak veya evlat sahibi olabilmek için ölülerden medet ummak gibi bir davranışta bulunmakla, bu hal üzere ölürse, dinden çıkmakla kalmaz, namaz, oruç ve benzeri ibadetlerden oluşan bütün amelleri boşa gider. Şayet hırsızlık ve faiz gibi küfür derecesine ulaşmayacak bir günah işlerse, bu kimsenin durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder ve dilerse onu cezalandırır.Böylece bu soruda bir ayrıntının var olduğu görülecektir. Eğer tevessülden maksat dile getirdiğimiz konu ise onun hükmünü öğrenmiş oldun. Yok eğer bundan maksat, peygamberler ve salih insanların bizzat kendilerinden istemek ve ondan medet ummak değil de, onların makamıyla tevessül etmek ise, bu bir bidat'tir ve şirk aracıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: