Peygamberin Allah'ı görmesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 187)  Dünyada Allah'ı görmek (Bölümün numarası 2; Page No. 188)  Allah dünyada görülür mü? Birinci soru, (2450) no'lu fetvadan: Soru 1: "Tefsiru's-Savi ale'l-Celaleyn" kitabında geldiği üzere, Resûlüllah (s.a.v.) Mescid-i Aksa'ya götürülüp sonra yedi kat semaya Sidratü'l-Münteha'ya çıkarıldığı zaman, Allah Resûlü bu miracında Allah Te'âlâ'yı (a.c.) gözüyle gördü mü, yoksa görmedi mi?


Cevap 1: Şer'î naslardan çıkarılan Ehl-i sünnet ve'l-Cemaatın görüşü, Hz, Muhammed (s.a.v.) geceleyin götürülüp miraca çıkarıldığında gözleriyle Rabbini görmemiştir. Zira bu konuda soru sorulduğu zaman Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir nur gördüm Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur: O nurdur, Onu nasıl görebilirim ki. İki hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Yine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Şunu bilin ki, sizden hiçbir kimse ölünceye kadar rabbbini göremiyecektir. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir.Tags: