Peygamberden varit olmayan söylenen salavatlar

Soru 3 : Aşağıdaki salavatlar Resulullah'tan (s.a.v.) varid olmuş mudur?a- Allah'ım, kemalin sayısınca ve senin kemaline layık olarak seyyidimiz Muhammed'e ve aline salat, selam ve bereket olsun. (Bölümün numarası 2; Page No. 239) b- Allah'ım, efendimiz Muhammed'e ve aline salat, selam ve bereket olsun. Kapalı olanı açan, öncekilerin sonu, hakka hak ile yardım eden, doğru yola iletene. Allah'ım ona, âline azim kadri kadar salat ve selam olsun. c- Allah'ım, ince kalpli ve merhametli, yüce ahlak sahibi olan seyyidimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam olsun. d- Allah'ım, bütün isim ve sıfatlarda nur-u zat olan, akan nuru olan seyyidimiz Muhammed'e ve aline salat, selam ve bereket olsun. e- Allah'ım, cesurların en cesuru olan seyyidimiz Muhammed'e ve aline salat, selam ve bereket olsun.


Cevap 3 : Zikredilen salavatlar Resulullah'tan (s.a.v.) gelmemiştir. Sonradan söylenmiştir. Allah (c.c.) bizlere mutlak olarak Resulullah'a (s.a.v.) salat ve selam getirmeyi emretmiştir. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salât ederler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Resulullah (s.a.v.) sahih hadislerde nasıl salat ve selam getireceğimizi belirtmiştir. Sünnet olan onunla amel etmek ve sonradan söylenenlerden sakınmaktır. (Bölümün numarası 2; Page No. 240)  İbnü'l- Kayyim'a (rahimehullah), ait olan "Celaul-Efham fi's-Saleti ve's-Selami âle heyri'l enam" kitabına bakmanı tavsiye ederiz. Bu konuda gayet kapsamlı bir kitaptır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline, ve ashâbına salât ve selam etsin


Tags: