Peygamber veya salih kimseler için doğum mevlidleri yapmanın bidatlığı

Soru 5: Biz Tanzanya'da belli bir bölgede toplanıyor (davet) yemek veriyoruz ve diyoruz ki: Bu davet; Kadiriye tarikatının sahibi (Şeyh) Abdülkadir'in yemeğidir, Bu iş bidat mıdır yoksa Resulullah (s.a.v.)'in sünneti midir, bunda bir sıkıntı, yani: günah var mıdır, Çünkü biz bu daveti yapmadan, Peygamber (s.a.v.) e mevlid okutmadan ve büyük bir mevlid proğramı yapmadan cami inşatına başlamayız. Bu işlerde bir sorun var mı yok mu?


Cevap 5: Salih kimselerden ölen bir kimse için yemek yapıp davet verme işi ne Peygamber (s.a.v.) döneminde ne sahabe ne de selefi salihin döneminde yoktu. Ne sahabeden bir kimse ne de selefi salihinden bir kimse, ne Peygamber (s.a.v.)'in hayatında ne de vefatından sonra peygamberin doğum günü sebebiyle davet verip yemek yapmadılar. Peygamber (s.a.v.)'e, ya da salih kimselere, halife ya da Şeyh Abdülkadir veya başkası için doğum günü yapmak, bu sebeple toplanmak, doğum sebebiyle yazılmış olan mevlidleri okumak, mevlid okurken doğum anı anıldığında peygamberin oraya geldiği iddiasıyla ayağa kalkmak, bu mevlid daveti için yemek hazırlamak kabul edilmeyecek bidatlardandır. Halbuki peygamber (s.a..)'e saygı göstermek ve onu sevmek, ona ve şeriatına tabii olmakla olur. Allah teala buyuruyor ki: (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Salih kimselere saygı göstermek ve onları sevmek de, peygamber (s.a.s.)'in yoluna ve sünnetine uygun olan hususlarda onlara tabi olmakla olur.Müslümanların yapması gereken şey, peygamberlerinin ve ondan sonraki Raşid Halifelerinin sünnetine tâbi olmak ve onların yolundan gitmekttir. Ayrıca salih kimselere övgü konusunda da taşkınlık yapmaktan sakınmaktır. Peygamber (s.a.v.) bu konuda buyurdu ki: Hıristiyanların Meryem oğlu (İsa)yı övdükleri gibi beni övmeyin. Ben ancak bir kulum. Bana "Allah'ın kulu ve elçisi" deyin. Bu hadisi Buhari Sahihinde rivayet etmiştir. Yine Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri, dinde aşırılıkları helâk etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: