Peygamber ve evliyalardan yardım dilemek

(Bölümün numarası 1; Page No. 172) Birinci soru: 2251 no'lu fetvadan: Soru 1: İki grup var. Birincisi Kuran ve sünnetten delil getirerek peygamberlerden ve evliyalardan yardım istemek şirktir, diyor. Diğer grup da, onlardan yardım istemenin hak olduğunu söylüyor. Çünkü onlar, Allah'ın sevdiği ve seçtiği hayırlı kimselerdir. Bu durumda hangi grup haklıdır?


Cevap 1: Hastayı iyileştirme, yağmur yağdırma, ömrü uzatma gibi Allah'ın ihtisasına giren konularda, Allah'tan başkasından yardım dilemek en büyük şirktir. Bu, şirki yapanı İslam dininden çıkarır. Aynı şekilde, ölülerden, orda olmayan dirilerden yardım dileyen de bu durumdadır. Kim meleklerden veya cinlerden veya orda olmayan insanlardan bir fayda temininde veya bir zararı defetmekte yardım isterse bu da bir çeşit büyük şirk olur. Bunu yanlızca tövbe ederse Allah affedebilir. Çünkü bu çeşit yardım dileği, bir çeşit takarrub ve ibadettir. Bu davranış, Allah'tan başkasına caiz değildir. Allah'ın kullarına öğretip söylemelerini istediği şu ayet buna delildir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. yani: Senden başkasına ibadet etmeyiz, senden başkasından yardım dilemeyiz. Yine Allah tealanın şu sözü: Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, kesin bir şekilde emretti. ve şu sözü: Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanîfler olarak Allah'a kulluk etmeleri,..... emrolunmuştu. Yine Allah tealanın şu sözü (Bölümün numarası 1; Page No. 173)  Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). Peygamberimizden (s.a.v.) sabit olan hadislerde, Abdullah b. Abbas (ra) şöyle rivayet etmiştir: Bir şey istediğinde Allah’tan iste ve Yardım istediğin zaman, Allah’tan yardım iste Yine Hz.Muaz'ın (ra) rivayet ettiği şu hadiste peygamberimiz şöyle buyurur: Allah’ın kulları üzerinde ki hakkı O’na gereği gibi kulluk yapmaları ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. yine peygamberimizin şu sözü Kim Allahtan başkasını çağırarak ölürse cehenneme girecektir. Allah'ın kullarını müktedir kılıp onlara havale ettiği doktordan hastayı iyileştirmeyi istemek, bir başkasından aç kimseyi doyurmasını istemek, susuz kimseye su vermeyi istemek, zengin kimseden fakire mal vermesini istemek gibi, sıradan konularda yardım isteğine gelince, bunlar şirk değildir. Aksine bu, halkın yardımlaşması ve yaşam şartlarını kolaylaştırmadır. Aynı şekilde orda olmayan diri insanlarla yazı, telgraf veya telefon görüşmesiyle yardım istemesi de mahsurlu değildir. (Bölümün numarası 1; Page No. 174) Peygamberlerin, şehitlerin ve evliyaların hayatları hakikatini yanlızca Allah'ın bildiği barzah hayatıdır. Dünyadaki hayatları gibi değildir. Böylece birinci grubun haklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Zikredilen konularda Allah'tan başkasından yardım dilemek şirktir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: