Peygamber türbedarına nisbet edilen rüya

(8086) no'lu fetva: Soru: Diyor ki: Bunda Mekke'den bir öğüt var. . Hacı Abdullah b. Mustafa diyor ki: Bir gece rüyamda Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'i gördüm, bana bir mektup verdi ve bütün müslümanlara ulaştırmamı emretti ve dedi ki: Bu mektubu okuyan 8 defa yazsın, kim ki bunu dağıtmazsa hastalıkla cezalandırılacaktır, dağıtanlar ise 10 gün sonra sevinçli bir olayla karşılaşacaklar. Yalan söylüyorsam küfür üzere öleyim. Bu söz doğru mudur, yalan mı? Kabirlere gidip yanlarında götürdükleri tavuk veya koyunu türbenin yanında kesen ve bu türbede yatan salih bir derviştir diyen insanların bu yaptıkları, helal midir haram mıdır?


(Bölümün numarası 1; Page No. 390)  Cevap: Öncelikle: Bu rüya batıldır, asılsızdır. Hz. Peygamberin türbedarına nisbet edilen rüyaya benzemektedir. Şeyh Abdülaziz b. Baz bu konuda uzun bir yazı yazdı ve mahalli ve diğer gazetelerde yayımlandı. İkinci olarak: Kabir tavafı haramdır. Orda yatan zata yakın olma kasdıyla bu yapılırsa, büyük şirk olur, kişiyi İslam dairesinin dışına çıkarır. Çünkü tavaf ibadettir. Allah teala buyurdu: o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler. Allah'tan başkasına ibadet ise şirktir. Üçüncü olarak: Türbenin yanında kurban kesmek haramdır. Türbede yatan zata yakın olma kastedilirse bu şirk olur, kişiyi İslam dairesinden çıkarır. Allah sübhanehu buyurur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162) O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Ayette geçen nüsük kelimesi boğazlama anlamına gelmektedir. Peygamber (sallalalhu aleyhi ve sellem) der ki: Allah'tan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. (Müslim) . . Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: