Peygamber, salih insan veya başkalarının kabrini ziyaret için yolculuk etmek

Üçüncü soru, (4230) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 431) Soru 3: Hz. Peygamberimizin veya başka birinin kabri gibi, mesela Peygamber ve salih kişilerin kabirlerini ziyaret için yolculuğa niyet etmek caiz midir? Bu ziyaret şer'i midir değil midir?


Cevap 3: Peygamber, salih kimse veya başkasının kabrini ziyaret için yolculuğa çıkmak caiz değildir. Bilakis o bid'attir. Bu konuda Peygamberimizin sözü asıldır. Üç mescit dışında bir mescit için yolculuk düzenlenmez. Mescidü'l-Haram, bu mescidim ve Mescid-i Aksa. ve (s.a.v.) der ki: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş(i ibadet diye) işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Yapılan seferi saymadan ziyaret etmeleri sünnettir. Efendimiz (s.a.v.)'in şu sözünden dolayı: Kabirleri ziyaret edin çünkü o size ahreti hatırlatır. İmam Müslim sahihinde bu hadisi tespit etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: