Peygamber (s.a.v.)'in Allah'ın nurundan yaratıldığı iddiası

(Bölümün numarası 1; Page No. 466) Dördüncü soru, (6793) no'lu fetvadan: Soru 4: Bir hocanın Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın nurundan yaratıldığını söylediğini işittim. Bu doğru mudur?.


Cevap 4: Bu hocanın bu sözü yanlıştır. Çünkü bu söz nasslara ve gerçeğe aykırıdır. Çünkü deliller, hisler ve şahit olunan şeylerin hepsi onun bir anne ve babadan , o anne baba da Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah ve Vehbin kızı Aminedir-yaratıldığına delalet etmektedir ve nesebi de bellidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: