Peygamber "Efendimiz Muhammed (s.a.v.)" hakkında ileri, geri konuşmak

Soru 4: Diyor ki: "Şu ayetin hakikati: Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. şudur: Resûlullah Allah olgusunun dışında değildir. İki vucud olduğunu sanma, Efendimiz (s.a.v.) kendinden başkasını görmedi." Bize bunu anlatırmısınız.


Cevap 4: Doğrusu, Resûlullah'ın (s.a.v.) görmesi için alçalıp yaklaşan Cibril (a.s.)'dır. Peygamberimiz tarafından bu haber böyle doğrulanmıştır. Her kim, bu alçalıp yaklaşanın Allah teâlâ olduğunu iddia ederse fahiş bir hata işlemiş olur. İki vücud olmadığını Muhammed (s.a.v.)'in orada aslında kendini gördüğünü ifade eden söz ise, vahdetu'l-vücud görüşüdür ve açık bir küfürdür. Daha önce bu ifade edilmişti. (Bölümün numarası 1; Page No. 462) Sonuç olarak, cevaptan da anlaşıldığı gibi yukarıdaki sorularda geçen cümleleri söyleyen hak üzere değil, batıl noktadadır. Ehli Sünnet ve cemâ'atten olmak şöyle dursun, mü'min bile değildir. Hatta müslüman olduğunu iddia etse de, dinden çıkmış bir kafirdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: