Peçe takmak ve koku sürmek

(3184) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Bir kadının ihramlıyken peçe takması caiz midir? Benim ailem bunu yaptı yani peçe taktılar. Fakat hacdan döndüklerinde onlara şöyle söylendi: "Sizin haccınız kabul olmadı. Çünkü siz peçe taktınız." Ve bir kadının ihramlıyken koku sürünmesi caiz midir? Yine hacda adet olmasını engelleyecek ilaç kullanması caiz midir? Ve yine kalabalıktan dolayı kaybolma korkusu ile hacda kendisine refakat eden ama mahremi olmayan bir adamı tutması doğru mudur? Ve son olarak ihramlıyken üzerinde altın bulunması caiz midir?


Cevap 7: a) İhramlı bir kadının peçe takması caiz değildir. Çünkü Resulullah (s.a.v.) bununla ilgili şöyle buyurmuştur: İhramlı olan kadın yüzüne peçe takmasın eline de eldiven giymesin. Buhari'nin rivayetidir. Ama bunu yapan kişinin yasaklığını bilmemesi ve delilinin sahih olduğundan habersiz olması sebebiyle kefaret olarak bir şey yapması gerekmez.b) İhramlı bir kişinin ihrama girdikten sonra kokulanması caiz değildir. Bu hüküm hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Bu konuda Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Za'feran yahut vers sürülmüş elbise giymeyiniz. Ve Aişe (r.a.) şöyle buyurmuştur: Ben, ihrama girmeden önce ihramı için ve Ka'beyi tavaf etmeden önce ihramdan çıkması için Resûlüllah'a (s.a.v.) koku sürdüm. Üzerinde ittifak edilen bir hadistir. Resulullah (s.a.v.)'ın şu sözü de ihramlı olarak vefat eden kişi hakkındadır: Ona koku sürmeyin. Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. c) Bir kadının haccı eda ettiği esnada adet olmasını engelleyecek aylık hap kullanması caizdir. (Bölümün numarası 11; Page No. 192) d) Bir kadının hac ya da başka bir yerin kalabalığından dolayı mahremi olmayan bir adamın elbisesinden, abasından ya da başka bir giysisinden tutunması caizdir. Bu, o adamın kendisinin kalabalıktan kurtulmasına yardımcı olmasını istemek içindir.e) Bir kadının kolunda altın bilezikler ya da yüzük ve benzeri takılar olduğu halde ihrama girmesi caizdir. Fakat fitne çıkması korkusuyla mahremi olmayan erkeklerden onları gizlemesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: