Pazartesi-perşembe ve Eyyamu'l-bîd orucunun şer'i hükmü

(12305) no'lu fetva: (Bölümün numarası 10; Page No. 389) Soru: Benim pazartesi-perşembe ve her ayın üç gününde oruç tutan ebevynim vardır. Bunu Allah rızası için yapıyorlar. Daha sonra bu günlerde oruç tutmanın caiz olmadığını öğrendiler. Zatı âlinizden bu konuda fetva vermenizi istiyoruz.


Cevap: Pazartesi-perşembe oruçlarının dini dayanağı vardır. Ebu Davud Üsame b. Zeyd' den (r.a.) Hz. Peygamner'in (s.a.v.) Pazartesi-perşembe oruçlarını tuttuğunu rivayet etmiştir. Bu kendisine sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arzolunur. Diğer bir lafızda Ben oruçlu iken amelimin Allah'a arzedilmesini severim. Bu hadis pazartesi-perşembe oruçlarını tutmanın caiz olduğuna ve sünnet olduğuna delalet eder. Aynı şekilde her ayın üç günü tutulan oruç da sünnettir. Çünkü bununla ilgili Peygamberimizin (s.a.v.) sahih hadisleri vardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: