Orucu niyet etmenin hükmü

( 20770 ) Numaralı fetvadan üçüncü soru: Soru 3 : Oruca her gece niyet etmek vacip midir? Yoksa ilk gece toplu olarak bütün ramazan ayına niyet edilirse olur mu?


Cevap 3 : Ramazan ayında her gün için geceleyin niyet etmek gerekir. Çünkü her günün orucu müstakil bir ibadettir. İnsan sahura kalkınca oruca niyet etmiş olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: