Oruca lafızlar ile niyet etmek

(Bölümün numarası 9; Page No. 147)  Niyet (16396) Numaralı fetvanın birinci ve beşinci soruları: Soru 1: Biz akşam namazından hemen sonra oruca şöyle niyet ediyoruz: "Bu seneki ramazan orucunu eda etmek üzere, imanla ve Allah Te'âlâ'nın cemalini dileyerek yarınki oruca niyet ettim." Cemaat, imamın bu duasını tekrarlıyor ve onun yaptıklarını yerine getiriyorlar.


Cevap 1: Dini açıdan vacip olan niyet, her gün için fecrin doğuşundan önce gece yapılan niyettir. Çünkü Hafsa (r.a.) Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kim oruca fecirden önce niyetlenmezse onun orucu yoktur. Sünen sahipleri hadisi rivayet etmiştir. Ömer (r.a.)'in Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'den naklettiğine göre niyetin yeri kalptir: Ameller ancak niyetlere göredir. Üzerinde ittifak edilen bir hadistir. Oruca lafızlar ile niyet etmek ve onun gibi namaza da aynı şekilde niyet etmek bidattir, onlar hakkında delil bulunmamaktadır. İmam Şafi'nin (Allah ona Rahmet etsin) mezhebinde olanlar bu konuda hata ediyorlar. Kur'ân ve Sünnette niyeti dil ile telaffuz etmek konusunda bir delil yoktur. İbn Kayyum Zadu'l-Mead isimli eserinde tüm ümmetin oruca telaffuz ile niyet etmeyi terketmeleri gerektiğini zikretmiştir. Sünnete uymak hayır ve berekettir.


Tags: