Oruç tutmanın haram olduğu günler

(16875 ) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Oruç tutmanın haram olduğu günler hangisidir?


Cevap 2 : Oruç tutmanın haram olduğu gün şek günüdür. Bu da ramazan hilalini görmediğinde şaban ayının 30'uncu günüdür. Yine ramazan ve kurban bayramı günlerini oruç tutmak haramdır. ayrıca zilhicce'nin 11. 12. ve 13'üncü gününü, yani teşrik günlerini oruç tutmak haramdır. Ancak temettü ve kıran haccı için hedy kurbanı kesemeyen kişi teşrik günlerinde oruç tutabilir, Hz Aişe ve İbn Ömer'den gelen rivayette ikisi şöyle dediler: (Teşrik günlerinde oruç tutmak ancak hedy kurbanı bulamayan hacı tutabilir.) Bu hadisi Buhari sahihinde rivayet etti. Bu hadisi şu eklemeyle beraber: Sadece cuma günlerini oruç tutmak halinde, peygamberimi(s.a.v)'in nehyi bunun için sabit olmuştur. Ancak ondan önce ve sonra bir gün oruç tutarsa o zaman tutabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: