Oruç tutamayanın fidye vermesi

(Bölümün numarası 10; Page No. 159)  Yaşlının oruç tutması (Bölümün numarası 10; Page No. 160) 2772 no'lu fetva Soru : Zatı alinize şunu sormak istiyorum: Ramazanda kişinin yaşlılıktan dolayı, herhangi bir kadın; hamilelikten veya oruç tuttuğunda sütü kuruyacağından dolayı emziren kadının veya erkeğin iyileşmeyen hastalıktan dolayı fidye vermesi caiz mi?


Cevap: Öncelikle yaşlılıktan veya herhangi bir şiddetli meşakkatten dolayı oruç tutamayan kişiye orucu tutmaması konusunda ruhsat verilmiştir. Bununla birlikte bundan dolayı her gün bir fakiri yarım sa' buğday, pirinç, hurma vb. ailene yedirdiğin gıda miktarınca bir fakiri doyurman gerekir. Aynı şekilde hasta ve herhangi bir şiddetli meşakkatten dolayı oruç tutamayan için de aynı şey geçerlidir. Çünkü Allah teala şöyle buyuruyor: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Diğer bir ayette Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Diğer bir ayette: (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. İbn Abbas (r.a) da şöyle demiştir: Bu ayet, oruca güç yetiremeyen yaşlı erkek ve çok yaşlı kadın hakkında, oruç tutmamaları ve her gün için bir yoksul doyurmaları üzere bir ruhsat olarak nazil olmuştur. (Bölümün numarası 10; Page No. 161) Ayet devam ediyor. Hastalıktan veya ağır meşakkatten dolayı oruç tutamayanlar yaşlı olan hükmündedirİkinci olarak: Oruçtan dolayı kendisi ve çocuğu için korkan hamile ve emziren kadına gelince, o da hastalıkta olduğu gibi tutmadığı günlerin kazasını tutar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: