Ortaklar ayrılınca zekatı kim verir

Ortaklar ayrılınca zekatı kim verir. (13148) no'lu fetva: Soru : Ben birisi ile 70000 yetmiş bin riyal sermeyeli ortaklık kurduk. Bu sermayeyi ortağım ödedi ben bir şey yatırmadım. Onunla her yıl karın yarısını bana vermesi için anlaştık. Bunun karşılığında ben şirketi idare edip ticarethaneyi yürütecektim. Bir sene sonra dükkandaki malın % 2.5 uğu üzerinden zekatı verdik. Ancak karlar dağıtılmadı. Ertesi sene ortağımla anlaşmazlığa düştük. Ortağım dükkandaki malı bana 120000 yüz yirmi bin riyale sattı. Şimdi ben ona borçlu oldum. Şimdi sorum şudur: Zekatı kim verecek? Müşteri olan ben mi yoksa satan ortağım mı? Teşekkürler. Bize bilgi verin. Allah sizi korusun.


Cevap : Durum sizin anlattığınız gibi ise zekat dükkanı satın aldığın ve oraya malik olduğun andan itibaren sana farzdır. Tabi bunun için üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Aynı şekilde dükkanı satın almadan önce senin hissen nisap miktarına ulaşıyorsa ve üzerinden bir yıl geçmişse zekatını sen ödeyeceksin. (Bölümün numarası 9; Page No. 358) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: