Orta Namazı

(Bölümün numarası 6; Page No. 130)  Orta Namazı. Beşinci soru, (581) no'lu fetvadan: Soru 5: Orta namazı nedir?.


Cevap 5: İlim ehli onun ikindi, sabah, öğle, akşam, yatsı yahut beş vakit namazdan biri mi olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ancak o, müphemdir. Bunlardan en yakını, onun ikindi namazı olduğudur. Zira Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bizleri, güneş batana dek orta namazı kılmaktan alıkoydular. Müslim'in başka bir rivayetinde şöyle buyurmuştur: Bizleri orta namazı (ikindi namazı) kılmaktan alıkoydular. Allah en iyi bilendir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: