Orta halli insanların önemsemediği bir miktar para buldu

( 17290 ) Numaralı fetva: Soru 2 : Bir kimse, altın veya gümüş olmayan az bir para bulursa o kimsenin bir yıl bekleyip sahibini araması mı gerekir, yoksa az bir para olmasından dolayı onu kullanabilir mi?


Cevap 2: Şayet bulduğu miktar orta halli insanların önemsediği bir miktar ise o paranın ayırıcı özelliklerini anlatmalıdır. Ayrıca uygun zamanlarda bir yıl boyunca insanların toplandığı mekanda her ay iki veya üç defa onu duyurmalıdır. Bir yıl geçtiğinde şayet sahibi gelmezse ve bulduğu mal da Mekke’nin Harem’inden değilse onu kendisi sahiplenir. Zira Mekke’de bulunan bir yitik duyuruyla sahiplenilmez. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 11; Page No. 231) Orada kaybolan şey ancak onu (sahibini bulmak için) tanıtana helal olur. Daha sonra sahibi gelirse ona verilir. Fakat orta halli kimselerin aldırış etmediği bir miktarı bulursa onu bulduğu anda sahiplenir ve duyuru yapması gerekmez. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: