Onlara dua etmek, onlardan yardım istemek ve şefaat istemek için ölüleri (kabirleri) ziyaret etmek

(3207) no'lu fetvanın üçüncü sorusu : Soru 3: Şeyh Takiyuddin Sübkî'nin eş-Şafii (Şifâ-üs-Sekâm Fî Ziyâreti Hayri'l Enâm) adlı kitabının 160-178 sayfalarında Tevessül, İstiâne (yardım istemek) ve Peygamber (s.a.v.)'den şefaat istemek babında farklılıklar ve çeşitli sorular oluşturan hadisler gördüm. Bu kitapla ilgili özellikle tevessül babında bize bilgilendirme yapınız, Allah ilminizi artırsın.


Cevap 3: Ölmüş kimselerin kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) kabir ziyareti yapmaya teşvik etmiş ve kendisi de çokça kabir ziyareti yapmıştır. Kabir ziyaretleri (ölümden) öğüt ve ibret almak içindir. Ayrıca ölümü hatırlamak ve kabirdekilere "Mü'min ve müslüman olan kabir ehli! Allah'ın selamı üzerinize olsun, İnşaallah biz de size katılacağız, size ve bize Allah'tan afiyet dileriz" gibi peygamberden kabir ziyaretlerinde varid olmuş dualar yaparak af ve rahmet için dua etmek içindir. Bu ziyaret onlardan dua istemek, yardım istemek veya şefaat istemek için değildir. Zira bu şirktir. Kabirleri bu amaçla ziyaret için yolculuk hazırlığı yapmak veya hazırlıksız bir yolculuk yapmak caiz değildir. Fakat insanlar kabir ziyaretleri hususunda aşırı gittiler, ziyaret için yolculuklar yaptılar, menfaatları elde etmek ve uğradıkları zararları defetmek için ölülere dualar ettiler ve kabirlerin yanında diğer başka bidatlar işlediler. Bu konuda, Takiyuddin es-Subki eş-Şafii de Şifaü's-Sekam adlı kitabında aşırı gidenlerden birisidir. Kendisine Muhammed b. Abdulhadi, [es-Sarimü'l Münkî Fî'r Reddi Alâ's Sübkî] adlı kitabında cevap vermiştir. Bu konuda geniş bilgi istersen İbn-i Teymiye'nin (es-Sârimü'l Münkî) ve (et-Tevessül ve'l Vesîle) adlı kitaplarını oku. Bu iki eserde gerçeği ortaya koyma ve batıla cevap verme hususunda açık bir ibareyle ve delillerle birlikte bir kuvvet vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: