Olgunlaşması gerçekleşmeden incir satışı yapmak

(11708) no'lu fetva: Soru: Bizim incir tarlalarımız var. İncirlerin tam olgunlaşmasından yaklaşık bir ay önce, ondan başka bir tür meyve çıkıyor. Fakat o asıl meyveden değil, bu tür yaklaşık on gün kalıyor. Sonra asıl meyvelerin olgunlaşmasından yirmi gün önce tükeniyor. Bu yirmi gün boyunca asıl meyveleri satmak caiz midir? Bu satış incirin olgunlaşmasından yaklaşık on beş gün önce yapılmış oluyor. Bu faiz sayılır mı? Öyle ki burada bazı insanlar asıl incirden önce çıkan türü satışta delil olarak gösteriyorlar.


Cevap: İnciri olgunlaşması gerçekleşmeden satmak şeri deliller kapsamında caiz değildir. Bu konuda da şu hadis nakledilmiştir: Peygamber (s.a.v.), olgunlaşıncaya kadar meyvenin satılmasını yasakladı. (Bölümün numarası 14; Page No. 84) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: